Wymienniki białkowo-tłuszczowe (WBT)

W PRZYGOTOWANIU .....

Ilość gramów odpowiadająca 1 WW
Kaloryczność
Miara domowa w przybliżeniu